Naša filozofia

Medzi našich klientov patria podnikatelia, malé a stredné podniky, rodinné firmy.
Počas viac ako 20 rokov poskytovania komplexnej starostlivosti o ich podnikanie sme si vytvorili dlhodobé vzťahy a vzájomnú dôveru. Práve dlhodobé vzťahy s klientami nám umožňujú detailne porozumieť potrebám a cieľom ich podnikania a prispôsobiť poskytovanie právnych služieb na mieru.

Pri riešení situácii pre našich klientov spolupracujeme s overenými geodetmi, znalcami, patentovými zástupcami, účtovnými a daňovými poradcami, notármi, exekútormi a odborníkmi z iných oblastí.

Medzi našich klientov patria aj fyzické osoby.
Riešime pre nich situácie v rámci rodinného práva, ale aj ich postavenie v spoločnostiach ako akcionárov alebo spoločníkov, nadobúdanie a správu majetku, vymáhanie pohľadávok, uzatváranie zmlúv, súdne spory a rôzne iné životné situácie.